Jak wygląda zabieg hipertermii – przebieg, cena, procedury

Jak wygląda zabieg hipertermii – przebieg, cena, procedury

Aktualności, Blog, Wskazania
Każdorazowo decyzję o klasyfikacji pacjenta do leczenia za pomocą hipertermii podejmuje lekarz specjalista. Ustala on optymalny poziom temperatury, uwzględniając konkretną sytuację kliniczną tak, aby osiągnąć maksymalny efekt medyczny. Konieczne może być wykonanie specjalistycznych badań: EKG, EKG wysiłkowego, pomiaru pO2, spirometrii, oznaczenia enzymów sercowych, elektrolitów i układu krzepnięcia krwi. Każdy zabieg przeprowadzany jest w warunkach ambulatoryjnych, w obecności pielęgniarki, pod stałym monitorowaniem EKG, utlenowania krwi, tętna i ciśnienia, jak również ciągłym monitorowaniem ciepłoty ciała przez sondę temperaturową. Zabieg hipertermii lokalnej trwa od 45 – 60 minut, natomiast zabiegi hipertermii całego ciała trwają ok 3-4 godzin. Ilość zabiegów jest zależna od stanu pacjenta oraz tego czy korzysta on już z radioterapii lub chemioterapii. W leczeniu hipertermią lokalną zaleca się najczęściej minimum 7-10 zabiegów. Cena pojedynczego zabiegu w pakiecie hipertermii lokalnej to koszt…
Read More
Hipertermia w leczeniu onkologicznym – zastosowanie i wskazania

Hipertermia w leczeniu onkologicznym – zastosowanie i wskazania

Blog, Wskazania
Hipertermia onkologiczna to dynamicznie rozwijająca się metoda komplementarnego leczenia chorób nowotworowych, która polega na ukierunkowanym zastosowaniu energii cieplnej w leczeniu raka. Hipertermia w onkologii znajduje zastosowanie przede wszystkim w skojarzeniu z chemioterapią i radioterapią – zwiększa ich skuteczność oraz efektywność. Sztuczne podnoszenie temperatury ciała nie jest metoda nową, w medycynie znane jest już od czasów antycznych. „Kolebką” nowożytnej hipertermii są Niemcy. Obecnie hipertermia przeżywa tam swój renesans i jest stosowana jako jeden z głównych filarów postępowania w onkologii w ponad 300 placówkach medycznych. W wielu ośrodkach uniwersyteckich na świecie stosowane jest skojarzone leczenie nowotworów z wykorzystaniem hipertermii, chemioterapii oraz immunoterapii. Hipertermia raka jako komplementarna metoda leczenia nowotworów jest skuteczna we współpracy z terapiami konwencjonalnymi, takimi jak: chemioterapia, radioterapia czy immunoterapia. Celem hipertermii w onkologii jest tworzenie stanu gorączki, który aktywuje…
Read More

Hipertermia w leczeniu onkologicznym – rodzaje i mechanizm działania

Aktualności, Blog, Wskazania
W hipertermii onkologicznej rozróżnia się hipertermię miejscową oraz hipertermię całego ciała (ogólnoustrojową). W onkologii konwencjonalnej główne badania powstały w oparciu o zalety płynące z wykorzystania hipertermii w połączeniu chemioterapią lub radioterapią. Hipertermia miejscowa to metoda, w której ciepło jest stosowane tylko i wyłącznie na guza (miejscowo), więc pozostawia to zdrowe tkanki poza wpływem ciepła. Jednym z powodów, dla których hipertermia miejscowa jest efektywna stanowi fakt, że komórki nowotworowe zawierają w sobie inny rodzaj białka, które jest grubsze i o wiele większe niż normalne. Podczas zabiegu, ten typ białka wchłania energię podczas wystawienia na pole elektromagnetyczne MRI. Powoduje to nagrzanie komórki nowotworowej do bardzo wysokiej temperatury 42°C. Sąsiadujące zdrowe komórki nie są objęte tym działaniem w ogóle, dzięki czemu nagrzewają się w o wiele mniejszym stopniu. Hipertermia całego ciała skupia się…
Read More
Hipertermia w leczeniu raka – wskazania i zastosowanie

Hipertermia w leczeniu raka – wskazania i zastosowanie

Aktualności, Blog, Uncategorized
W leczeniu onkologicznym stosuje się obecnie standardowo chirurgię, chemioterapię, radioterapię oraz hormonoterapię. Niestety nie we wszystkich przypadkach udaje się uzyskać zadowalające efekty leczenia. Wiąże się to z koniecznością poszukiwania nowych metod leczenia wspomagającego i poprawiającego wyniki leczenia. Hipertermia stała się metodą uznaną przez wielu onkologów i docenioną w medycynie ortodoksyjnej na całym świecie, a o jej popularności świadczy ponad trzydzieści tysięcy publikacji naukowych, odnotowanych przez fachową, recenzowaną prasę medyczną. Lekarze, stosujący w praktyce metodę hipertermii wymieniają swoje doświadczenia w ramach Europejskiego Towarzystwa Hipertermii Onkologicznej (ESHO – European Society for Hipertermic Oncology). Hipertermia jest powszechnie stosowana w Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych czy Japonii. W samych tylko Niemczech hipertermię stosuje się w ponad 300 placówkach (28% to duże kliniki i 72% to prywatne praktyki). Hipertermia może być stosowana w przypadku wszystkich typów…
Read More