Hipertermia w leczeniu raka – wskazania i zastosowanie

Home / Aktualności / Hipertermia w leczeniu raka – wskazania i zastosowanie

W leczeniu onkologicznym stosuje się obecnie standardowo chirurgię, chemioterapię, radioterapię oraz hormonoterapię. Niestety nie we wszystkich przypadkach udaje się uzyskać zadowalające efekty leczenia. Wiąże się to z koniecznością poszukiwania nowych metod leczenia wspomagającego i poprawiającego wyniki leczenia. Hipertermia stała się metodą uznaną przez wielu onkologów i docenioną w medycynie ortodoksyjnej na całym świecie, a o jej popularności świadczy ponad trzydzieści tysięcy publikacji naukowych, odnotowanych przez fachową, recenzowaną prasę medyczną. Lekarze, stosujący w praktyce metodę hipertermii wymieniają swoje doświadczenia w ramach Europejskiego Towarzystwa Hipertermii Onkologicznej (ESHO – European Society for Hipertermic Oncology). Hipertermia jest powszechnie stosowana w Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych czy Japonii. W samych tylko Niemczech hipertermię stosuje się w ponad 300 placówkach (28% to duże kliniki i 72% to prywatne praktyki). Hipertermia może być stosowana w przypadku wszystkich typów nowotworów (poza nowotworami krwi) i na różnych etapach zaawansowania choroby nowotworowej. Wiek czy stopień zaawansowania choroby nie odgrywa znaczenia. W zaawansowanym stanie choroby nowotworowej stosuje się hipertermię także jako metodę wspomagającą leczenie bólu nowotworowego. Decyzje odnośnie kwalifikacji pacjenta podejmuje lekarz podczas indywidualnej konsultacji. Efekty leczenia zależą od wielu czynników takich jak rodzaj nowotworu, stadium i stan zaawansowania choroby oraz od indywidualnych predyspozycji pacjenta. Dotychczas przeprowadzono liczne badania kliniczne oceniające skuteczność metody hipertermii w skojarzeniu z chemioterapią i radioterapią. Badania te dotyczyły wielu rodzajów nowotworów, w tym czerniaka, mięsaka, nowotworów szyi, piersi, nowotworów przełyku, pęcherza, nowotworów odbytnicy, wątroby, macicy, nowotworów otrzewnej. Wykazano znamienną poprawę wyników leczenia przeciwnowotworowego u pacjentów, u których dodatkowo zastosowana została ta metoda, w porównaniu z pacjentami, którzy poddani zostali tylko tradycyjnym metodom leczenia. Wykazano synergistyczne działanie hipertermii w połączeniu z klasycznym leczeniem. Badania prowadzone w Roswell Park Center Institute w Buffalo (Nowy Jork), wykazały że wszystkie metody hipertermii są dobrze tolerowane, bez widocznych efektów niepożądanych związanych z niewydolnością wątroby, serca, nerek czy płuc. Niemniej, pacjenci zmagający się z chorobami serca czy guzami mózgu powinni być pod szczególną kontrolą personelu. Hipertermii nie można wykorzystywać w przypadku chorych z rozrusznikiem serca oraz u osób z nadwrażliwością termiczną. Liczne zalety hipertermii raka wymienia Pani Joanna Konarzewska-Król, ekspert z Centrum Medycznego Onkologii i Hipertermii w Warszawie: Hipertermia jest postępowaniem nietoksycznym i nie powoduje skutków ubocznych. Leczenie można łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta. Może być stosowane do leczenia wspomagającego prawie wszystkich rodzajów nowotworów i na różnych etapach zaawansowania choroby. Podnosi jakość życia chorego, wydłuża czas przeżycia pacjenta, redukuje skutki uboczne chemioterapii oraz radioterapii, działa przeciwbólowo oraz obniża ryzyko powstawania przerzutów nowotworowych.


zobacz więcej na: https://www.zwrotnikraka.pl/hipertermia-raka-w-leczeniu-onkologicznym/ |